Fasad mot söder

Fasad mot norr

6 moderna och välplanerade lägenheter i centrala Vårgårda.

Genom att anmäla ditt intresse placeras du i kö för att teckna hyreskontrakt.
Efter sex månader måste du förnya ditt intresse för att stå kvar i kön.

LÄGENHETS-STORLEKAR / HYRA

LGH 1:1 84,2 M2 (3 r.o.k)
LGH 1:2 55,7 M2 (2 r.o.k)
LGH 1:3 55,7 M2 (2 r.o.k)

LGH 2:1 84,2 M2 (3 r.o.k)
LGH 2:2 55,7 M2 (2 r.o.k)
LGH 2:3 55,7 M2 (2 r.o.k)

Varmhyra
2 r.o.k: 7.652 kr/mån
3 r.o.k: 10.251 kr/mån.

Läs vår hyrespolicy

För att hyra en lägenhet hos oss måste du veta detta. 

Vi önskar långsiktiga relationer och nöjda hyresgäster. Vi eftersträvar att våra hyresgäster representerar en variation i ålder och familjekonstellationer. 

Som fastighetsägare sätter vi miljöhänsyn högt och har därför byggt ett hyreshus där belastning på miljön har varit central. 

Detta innebär att huset är byggt med så låg energiförbrukning som det rimligen kan ha. Huset är byggt lokalt som trähus med virke från lokala sågverk och med liten klimatpåverkan. På taket har vi placerat solceller som över året förser huset med den elektricitet som krävs för uppvärmning och det tappvarmvattnet som krävs. Överskottet från solcellerna täcker huvuddelen av den hushållsel som hyresgästerna förbrukar.

Vi uppskattar därför att våra hyresgäster tar sitt ansvar och följer på den inslagna linjen och ansvarsfullt sköter resurser, sopsortering, avfall m.m. tillsammans med ett socialt ansvarstagande.

Ansökan

För att kunna söka bostad måste du skicka in en intresseanmälan genom en länk på vår hemsida. Vi väljer sedan hyresgäster ur kön och erbjuder de som har längst kötid ett hyreskontrakt. 

Anmälan är giltig i sex månader, därefter behöver du göra en ny ansökan för att din ansökan ska vara aktuell. 

Kontaktuppgifter till oss finns även på Vårgårda kommuns hemsida

Generella krav

För att hyra lägenhet hos oss måste du uppfylla vissa krav. Vi kan göra avsteg från dessa krav i vissa fall. 

Du ska:

  • ha fyllt 18 år
  • ha svenskt personnummer eller samordningsnummer
  • vara skötsam och uppfyllt dina åtaganden i ditt nuvarande boende utan anmärkning och på begäran kunna visa goda referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd.
  • ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad samt stadigvarande bo och vara folkbokförd i lägenheten. På begäran ska du därför kunna intyga att hyreskontrakt till annan hyresrätt eller eventuellt äganderätt i annan permanentbostad, som bostadsrätt eller villafastighet, har upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till tillträdet till den nya bostaden hos oss.

Under hela boendetiden ska du ha en gällande hemförsäkring.

Vi tillämpar i grunden Boverkets generella rekommendationer angående hur många som får bo i en lägenheterna. Det innebär följande:

2 rum och kök              max 3 personer
3 rum och kök              max 4 personer

Undantag kan göras efter godkännande av oss.

Med hänsyn till dina grannar (och dig själv) ser vi helst att du inte röker i lägenheten eller i anslutning till fastigheten.

Vidare förutsätter vi att du på samma sätt visar hänsyn till grannarna genom att enbart i undantagsfall bedriver aktiviteter som kan störa dina grannar mellan 22- 07 på vardagar, samt 23-09 på helgdagar.

Inkomstkrav/kreditvärdighet

Blivande hyresgäst ska ha ordnad och god ekonomi, stor nog för att kunna betala hyran för lägenheten.

Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp används för att bedöma om ditt hushåll har den nödvändiga betalningsförmågan. Normalbeloppet i beräkningen kan även minskas med, bostadstillägg, bostadsbidrag och/eller försörjningsstöd.

Du får inte ha några allvarligare betalningsanmärkningar.

Kreditprövning kan komma att göras på dig som sökande. Likaledes kan referenser från tidigare hyresvärdar komma att inhämtas.

INTRESSEANMÄLAN

Skicka ett mail och ange vilken lägenhet du är intresserad av.